Kiến thức Bảo Hiểm

An toàn cho mọi người, mọi nhà

Quyền lợi

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm tai nạn dành cho người lao động

Hiện nay trên thị trường có hai loại bảo hiểm tai nạn là bảo hiểm tai nạn bắt buộc và bảo hiểm tai nạn tự nguyện. Bạn cần phân biệt được hai loại hình bảo hiểm này để nắm rõ quyền lợi khi không may gặp rủi ro tai nạn trong quá trình lao động.

Bảo hiểm tai nạn bắt buộc là chế độ trong chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc của Nhà Nước. Theo đó người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động, mức đóng hiện hành của người sử dụng lao động là 23,5% trích vào chi phí doanh nghiệp, còn người lao động đóng 10,5% trích vào lương. Trong mức 23,5% do người sử dụng lao động đóng thì quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chiếm 0,5%.

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm tai nạn

Bảo hiểm tai nạn tự nguyện là sản phẩm thuộc dòng bảo hiểm phi nhân thọ nhằm trợ cấp hoặc hỗ trợ chi phí điều trị cho người lao động khi không may gặp rủi ro bệnh nghề nghiệp hoặc thương tật. Bảo hiểm tai nạn tự nguyện có thời hạn 12 tháng (1 năm), đóng phí một lần và tái tục hàng năm. Hiện nay ngoài việc đóng quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp qua chính sách bảo hiểm xã hội thì một số doanh nghiệp mua thêm gói bảo hiểm tai nạn tự nguyện cho người lao động, giúp họ an tâm hơn khi làm việc và cũng cách nâng cao chế độ đãi ngộ nhân viên nhằm giữ chân người tài.

Quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm tai nạn lao động bắt buộc

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi không may mắc bệnh nghề nghiệp, hoặc gặp tai nạn trong quá trình lao động hoặc bị suy giảm khả năng lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13:

Điều 48. Trợ cấp một lần

1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau:

a) Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng năm lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp; trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết việc tính hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong trường hợp người lao động thay đổi mức hưởng trợ cấp do giám định lại, giám định tổng hợp.

Trợ cấp 1 lần

Điều 49. Trợ cấp hằng tháng

1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.

2. Mức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau:

a) Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp; trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó.

3. Việc tạm dừng, hưởng tiếp trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng, trợ cấp phục vụ thực hiện theo quy định tại Điều 64 của Luật bảo hiểm xã hội; hồ sơ, trình tự giải quyết hưởng tiếp trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng thực hiện theo quy định tại Điều 113 và Điều 114 của Luật bảo hiểm xã hội. Trường hợp tạm dừng hưởng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 64 của Luật bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do; việc quyết định chấm dứt hưởng phải căn cứ vào kết luận, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng khi chuyển đến ở nơi khác trong nước có nguyện vọng hưởng trợ cấp tại nơi cư trú mới thì có đơn gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng khi ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần; mức trợ cấp một lần bằng 03 tháng mức trợ cấp đang hưởng. Hồ sơ, trình tự giải quyết trợ cấp một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 109 và khoản 4 Điều 110 của Luật bảo hiểm xã hội.

6. Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng, trợ cấp phục vụ được điều chỉnh mức hưởng theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

Trợ cấp hằng tháng

Quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm tai nạn tự nguyện

Quyền lợi tử vong và thương tật vĩnh viễn do tai nạn: Công ty bảo hiểm sẽ chi trả khoản tiền theo tỷ lệ phần trăm của Số tiền bảo hiểm khi người được bảo hiểm không may gặp phải rủi ro do tai nạn dẫn đến thương tật hoặc tử vong. Mức chi trả tùy theo loại thương tật và mức độ nặng nhẹ.

Quyền lợi hỗ trợ chi phí y tế: Công ty bảo hiểm sẽ hỗ trợ các khoản chi phí y tế cho việc điều trị các chấn thương, điều trị nha khoa. Mức chi trả có thể là toàn bộ hoặc một phần tùy quy định mỗi sản phẩm

Quyền lợi trợ cấp nằm viện: Nếu người được bảo hiểm phải nhập viện để điều trị chấn thương sẽ được công ty bảo hiểm trợ cấp tiền nằm viện hàng ngày.

Ngoài ra tùy chế độ mỗi công ty, gói bảo hiểm tai nạn của người lao động có thêm các điều khoản mở rộng thì sẽ được hỗ trợ thêm khi gặp các rủi ro như sảy thai do tai nạn, bị côn trùng/động vật cắn, mất tích, chết đuối/ngạt thở, bị bắt cóc, bị bệnh truyền nhiễm… Sức khỏe là yếu tố quan trọng nhất giúp người lao động tiếp tục làm việc vào tạo ra thu nhập. Vì vậy, hãy chủ động tham gia thêm gói bảo hiểm nhân thọ để có cơ hội chăm sóc sức khỏe tốt và hỗ trợ tài chính lớn hơn khi không may gặp các rủi ro tai nạn, thương tật, ốm đau, bệnh tật trong cuộc sống.

Nguồn TheBank

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *